Wij zijn nu een Stichting.

05-01-2013 12:57

Sinds 13 december 2012 is de akte gepasseerd bij Mr. J. Fransen, notaris voor onze stichting.

Het nam zulke grote vormen aan dat wij hiertoe besloten hebben.

Wij staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Stchting "Goed voor Gambia",

onder nummer 56769954.

Wij bedanken Conny Scholtes voor haar bemiddeling en mevrouw J. Fransen voor haar werk.