Dank aan Joke Werring-van der Tier.

05-10-2015 14:12

Tijdens de crematie van Joke Werring - v.d. Tier stond er een collectebus voor de Stichting "Goed voor Gambia".

In plaats van bloemen wilde Joke een bijdrage voor "Goed voor Gambia".

Joke was erg begaan met het werk van onze stichting.

Ze kwam altijd met spullen, goede ideeën en suggesties.

Joke heeft in haar laatste weken veel poppetjes gemaakt voor de kinderen in Gambia.

De collecte heeft het bedrag van € 400,00 opgeleverd. Onze dank is groot!

Postuum willen wij Joke heel hartelijk danken voor haar laatste daad.